Főszerkesztő

Alapító:

kgy

Dr. KARMAZIN György, BI-KA Logisztika Kft. alapító – tulajdonos

1991-ben szerzett közlekedésmérnök diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, majd 2001-ben szintén a Budapesti Műszaki Egyetemen sikeresen elvégezte a Közlekedési menedzser – gazdasági mérnök másoddiplomás képzést. 2014-ben a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok PhD Doktori Iskolában doktori fokozatot szerzett.

1991-től a BI-KA Logisztika Kft. alapító-tulajdonosa, emellett 1997-től a BI-KA Trans Kft. ügyvezetője, 2006 óta pedig az MLBKT elnökségi tagja. Az Adversum Kft. résztulajdonosa és ügyvezetője 2013-tól, illetve 2014-től a Szolnoki Főiskola adjunktusa.

Az MLE és az MLBKT 2006-ban Tanúsított Logisztikai Szakértő címet adományozott a részére, 2009-ben elnyerte az „Év vállalkozója 2009”, illetve 2010-ben a Magyar Gazdaságért Díjat. 2013-ban az MLBKT Logisztikai Magiszter címmel tüntették ki, 2014-ben Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat egyik legrangosabb elismerését, Ezüst Pelikán Díjat adományozott részére.

Folyamatosan publikál, illetve lektorál szakmai folyóiratokban és évkönyvekben. 2014. december 4-én jelent meg Dr. Horváth Annamáriával, a Budapesti Gazdasági Főiskola főiskolai docensével közös szakkönyve az Akadémiai Kiadó gondozásában, Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás címmel.

Szakmai konferenciák meghívott előadója, évente két alkalommal Szolnokon szervezi meg a nagy népszerűségnek örvendő Szolnoki Gazdasági Fórumot.

Megjelenésért felelős igazgató

rrTÓTH Róbert

Tóth Róbert a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatóságának elemző közgazdásza. A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett közgazdász oklevelet, pénzügy mesterszakon. Jelenleg a SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori iskolájában folytatja tanulmányait. Kutatási területei közé a kis-és középvállalkozások finanszírozása, a vállalati és nemzetgazdasági versenyképesség, pénzügyi kultúra szerepe a vállalatok eredményességében, valamint az ellátásilánc-menedzsment tartoznak. Oktatási tevékenységet végez a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum több tagintézményében, és olyan tantárgyakat tanít, mint gazdasági és menedzsment ismeretek, vállalati pénzügyek elmélet és gyakorlat, logisztikai ismeretek, vezetési ismeretek.

A fenti témakörökben folyamatosan publikál szakmai folyóiratokban és évkönyvekben.

E-mail: toth.robert.nemet@gmail.com

Társ-főszerkesztő:

Dr. habil Oláh Judit

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán habilitált egyetemi docens. Okleveles agrármérnök, szakközgazdász, a közgazdaságtudomány területen szerzett PhD fokozatot 2003-ban. A Gazdaságtudományi Kar logisztikai menedzsment MSc szakirányán oktat: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelés- és folyamatmenedzsment, Fuvarozás és szállítmányozás menedzsmentje, Raktárgazdálkodás és Áruismeret tárgyakat. A Logisztikai Menedzsment Tanszék számos kutatásában vesz részt és több hazai és nemzetközi publikáció társszerzője, lektora. A szakterületi alapú (Scimago Journal and Country Rank (SJR) index alapú szakterületi folyóiratrangsor szerint: Q1-as besorolású közleményeinek száma: 6 (1 cikknél első szerző, 2 cikknél utolsó szerző, 3 cikknél levelező szerző), Q2-as besorolású közleményeinek száma: 18 (5 cikknél első szerző, 10 cikknél levelező szerző, 2 cikknél utolsó szerző), Q3-as besorolású közleményeinek száma: 8 (5 cikknél első szerző, 2 cikknél levelező szerző), Q4-es besorolású közleményeinek száma: 5 (3 cikknél első, 1 cikknél levelező szerző, 1 cikknél utolsó). Kummulált impakt faktor: 37.

E-mail: olah.judit@econ.unideb.hu

Társ-főszerkesztő:

gyenge_balazsDr. GYENGE Balázs

Dr. Gyenge Balázs 2001-ben védte meg doktori disszertációját és szerezte meg a Közgazdaságtudományok Doktora címet. Jelenleg a SZIE GTK ÜTI Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszékének docense és vezetője. Oktatási tapasztalatát több egyetemen és főiskolán fejlesztette, közel húszéves oktatói tapasztalattal rendelkezik. Egyetemi diplomája mellett megszerezte az okleveles mérnöktanár és a felsőfokú programozó végzettségeket is. Az elmúlt években olyan tantárgyak fejlesztésében működött közre, mint: termelésmenedzsment, logisztika, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, e-business és vállalatgazdaságtan. Tizenegy jegyzet, számos tudományos és szakcikk, könyvrészletek szerzője. Jelenlegi fő kutatási területe a döntéstámogatás és a gazdasági folyamatok szimulációja.

E-mail: bgyenge@interm.gtk.gau.hu

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.