Főszerkesztő

Alapító:

kgy

Dr. KARMAZIN György, BI-KA Logisztika Kft. alapító – tulajdonos

1991-ben szerzett közlekedésmérnök diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, majd 2001-ben szintén a Budapesti Műszaki Egyetemen sikeresen elvégezte a Közlekedési menedzser – gazdasági mérnök másoddiplomás képzést. 2014-ben a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok PhD Doktori Iskolában doktori fokozatot szerzett.

1991-től a BI-KA Logisztika Kft. alapító-tulajdonosa, emellett 1997-től a BI-KA Trans Kft. ügyvezetője, 2006 óta pedig az MLBKT elnökségi tagja. Az Adversum Kft. résztulajdonosa és ügyvezetője 2013-tól, illetve 2014-től a Szolnoki Főiskola adjunktusa.

Az MLE és az MLBKT 2006-ban Tanúsított Logisztikai Szakértő címet adományozott a részére, 2009-ben elnyerte az „Év vállalkozója 2009”, illetve 2010-ben a Magyar Gazdaságért Díjat. 2013-ban az MLBKT Logisztikai Magiszter címmel tüntették ki, 2014-ben Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat egyik legrangosabb elismerését, Ezüst Pelikán Díjat adományozott részére.

Folyamatosan publikál, illetve lektorál szakmai folyóiratokban és évkönyvekben. 2014. december 4-én jelent meg Dr. Horváth Annamáriával, a Budapesti Gazdasági Főiskola főiskolai docensével közös szakkönyve az Akadémiai Kiadó gondozásában, Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás címmel.

Szakmai konferenciák meghívott előadója, évente két alkalommal Szolnokon szervezi meg a nagy népszerűségnek örvendő Szolnoki Gazdasági Fórumot.

Megjelenésért felelős igazgató

rrTÓTH Róbert

Tóth Róbert a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatóságának elemző közgazdásza. A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett közgazdász oklevelet, pénzügy mesterszakon. Jelenleg a SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori iskolájának doktorjelöltje. Kutatási területei közé a kis-és középvállalkozások finanszírozása, a vállalati és nemzetgazdasági versenyképesség, pénzügyi kultúra szerepe a vállalatok eredményességében, valamint az ellátásilánc-menedzsment tartoznak. Oktatási tevékenységet végez a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum több tagintézményében, és olyan tantárgyakat tanít, mint gazdasági és menedzsment ismeretek, vállalati pénzügyek elmélet és gyakorlat, logisztikai ismeretek, vezetési ismeretek.

A fenti témakörökben folyamatosan publikál szakmai folyóiratokban és évkönyvekben.

E-mail: toth.robert@mkik.hu

 

Főszerkesztő:

Dr. habil Oláh Judit

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán habilitált egyetemi docens. Okleveles agrármérnök, szakközgazdász, a közgazdaságtudomány területen szerzett PhD fokozatot 2003-ban. A Gazdaságtudományi Kar logisztikai menedzsment MSc szakirányán oktat: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Termelés- és folyamatmenedzsment, Fuvarozás és szállítmányozás menedzsmentje, Raktárgazdálkodás és Áruismeret tárgyakat. A Logisztikai Menedzsment Tanszék számos kutatásában vesz részt és több hazai és nemzetközi publikáció társszerzője, lektora.

A szakterületi alapú (Scimago Journal and Country Rank (SJR) index alapú szakterületi folyóiratrangsor szerint: Q1-as besorolású közleményeinek száma: 5 (1 cikknél első szerző, 2 cikknél utolsó szerző, 2 cikknél levelező szerző), Q2-as besorolású közleményeinek száma: 30 (8 cikknél első szerző, 15 cikknél levelező szerző, 4 cikknél utolsó szerző), Q3-as besorolású közleményeinek száma: 5 (2 cikknél első szerző, 2 cikknél levelező szerző, 1 cikknél utolsó szerző), Q4-es besorolású közleményeinek száma: 5 (3 cikknél első, 1 cikknél levelező szerző, 1 cikknél utolsó). IF közlemények száma: 26, Kumulált IF: 65,5, Scopus/Web of Science hivatkozások: 155.

Szerkesztőbizottsági tagság: Associate Editors, Amfiteatru Economic (Web of Science), Guest Editor of Sustainabilty (Web of Science), EURJESEA (Euro-Regional Journal of Socio-Economic Analysis), Forum Scientiae Oeconomia, Pragmata tes Oikonomias, Central European Journal of Labour Law and Personnel Management, Global Journal of Entrepreneurship and Management, Táplálkozás-marketing.

Jelentősebb pályázatai:

  • 2017-2021: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – A bioüzemanyag-gyártáshoz felhasznált nyersanyagok-, a bioüzemanyag- és a kőolaj árvolatilitásának vizsgálata.
  • 2018-2019: „A fehérjetakarmány-piac kilátásai alternatív fehérjeforrás tükrében” c. kutatás ÚNKP-18-4, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj, 10 hó.
  • 2018-2020: Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása pályázat (KH_18) „A

E-mail: olah.judit@econ.unideb.hu

 

 

Főszerkesztő helyettes:

Dr. Kozma Tímea

Dr. Kozma Tímea a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszékének egyetemi docense, az ellátásilánc-menedzsment (korábban: logisztikai menedzsment) mesterszak operatív szakkoordinátora, az ellátásilánc-menedzsment c. tantárgy tárgyfelelőse, oktatója, a 2017-2018-as tanév ÚNKP ösztöndíjasa. Oklevelét a SZIE GTK gazdasági agrármérnök szak pénzügyi-számviteli szakirányán abszolválta. Egyetemi diplomája mellett megszerezte az okleveles mérnöktanár, felsőfokú minőségirányítási rendszerfejlesztő és a felsőfokú logisztikai képesítéseket is. PhD fokozatát a felsőoktatás minőségbiztosításának kutatásából szerezte. Idegen nyelvi szakmai kommunikátor, belső auditor képzésen folytatott tanulmányokat. Kutatási területei: ellátásilánc-menedzsment, kis- és középvállalkozások életciklus szakaszai, minőségbiztosítás a felsőoktatásban. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja hazai és nemzetközi szakmai kiadványokban, folyóiratokban, rendszeresen vesz részt tudományos konferenciákon, fórumokon. 15 éves oktatói tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt években olyan tantárgyak fejlesztésében működött közre, mint: Kis- és középvállalkozások menedzsmentje, Vállalkozás- és projektmenedzsment, Minőségbiztosítás a felsőoktatásban, Minőségmenedzsment, Quality management, Ellátásilánc-menedzsment, Quality management technique. További oktatott tantárgyai: Vállalatgazdaságtan, Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Vezetés- és szervezési ismeretek. Számos tudományos konferencia szervezésében rész veszt.

E-mail: kozma.timea@gtk.szie.hu

 

Szerkesztőbizottság elnöke

Prof. Dr. H.c. Popp József

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán egyetemi tanár és dékán. MTA levelező tag. Főbb kutatási területe a nemzetközi agrárpolitikák és nemzetközi versenyképesség, ágazati elemzés, nemzetközi agrárkereskedelem, élelmezés-, ene

rgia- és környezetbiztonság összefüggései, logisztika és menedzsment. Szerkesztőbizottsági tagság rangos külföldi folyóiratokban: Journal of Renewable Energy Sources – Technology, Business and Policy, Amfiteatru Economic, Pragmata tes Oikonomias, Forum Scientiae Oeconomia, Journal of Contemporary Management

MTA testületeiben viselt tagság: MTA Agrár-közgazdasági Bizottság elnöke, Bolyai János kutatási ösztöndíj 4. sz. Szakértői Kollégium Elnöke, MTA Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottság alelnöke, MTA Doktori Tanács póttagja.

Publikáció és hivatkozás elérhető:

https://scholar.google.hu/citations?hl=hu&user=eSFjizUAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56031677900

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.